Kontakt

email: vit.gromes@centrum.cz

telefon: + 420 736 17 07 69

Údaje o firmě:

Název: Vít Gromeš

Sídlo: Pustiměřské Prusy 227, Pustiměř, 683 21

IČ: 76546641

Údaje o zápisu do živnostenského rejstříku: podnikatel zapsán na Živnostenském úřadě ve Vyškově dne 25.01.2010

Místa pro osobní předání:

Pustiměřské Prusy 227, Pustiměř, 683 21

[gmap addr=“Pustiměřské Prusy 227, Pustiměř“]Viagr-bikes[/gmap]